Liczba odwiedzin strony: 12161 Osób na stronie: 1
 

AMT 
Biuro rachunkowe

 
 
AMT
Biuro rachunkowe
 
Limanowska 5/3
60-469 Poznań
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2008 Nr 196 poz. 1214 - Zm.: ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 1) (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 2 uchyla się pkt 7;   2)   w art. 13: a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1.  Podmioty objęte systemem gwarantowania wnoszą na rzecz Funduszu obowiązkowe...
Monitor Polski 2006 Nr 80 poz. 800 - Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2006 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z dnia 15 listopada 2006 r.) nr Z. 110-42-2006 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Barbarę TUGE-ERECIŃSKĄ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii...